Family of Jacob and Ellen Theisen
Taken at Laura's Wedding in 1910

Back Row: John Jacob "Jay" Theisen, Peter Theisen, Aloysius "Louie" Theisen, Anthony Theisen, Robert Theisen, Joseph Theisen
Middle Row: Clara Theisen, Gertrude Theisen (Raths), Mary Theisen (Sieber), Loretta "Laura" Theisen (Carlin),
Front Row: Ella Theisen (Asam), Ellen and Jacob Theisen, Margaret Theisen
                                       

* Theisen Photo Page * Jacob Theisen's Bio page *